Dochádzkový systém

Dochádzkové systémy v súčasnosti nahrádzajú nepohodlné staré píchacie hodiny, rôzne v dnešnej dobe nepraktické dochádzkové zošity, resp. knihy dochádzky.

Princípom dochádzkového systému je jednoducho a pohodlne sledovať a následne spracovať dochádzku Vaších zamestnancov. Zaznamenáva celkový čas, ktorý zamestnanci strávia v práci a umožňuje aktuálne zobraziť ich prítomnosť vo firme. Prehľadné zobrazovanie presčasov, odpracovaných hodín, aktuálnych informácií a štatistík. Zvyšuje efektívne využívanie pracovnej doby.

Dochádzkový systém automaticky zaznamenáva a eviduje príchody, odchody pracovníkov, čím výrazne zjednodušuje a uľahčuje administratívnu činnosť spojenú so zdĺhavým ručným zaznamenávaním a vyhodnocovaním dochádzky jednotlivých zamestnancov. Zároveň obmedzíte chyby vznikajúce pri ručnom spracovávaní údajov. Systém umožňuje tlačené výstupy a jednoduchý export údajov napr. pre mzdovú účtareň.

Ako sa identifikujú zamestnanci?
Je niekoľko možností. Samotná identifikácia je automatická a realizuje sa bezkontaktnými čipovými kartami, čipovými príveskami alebo využitím modernejšej technológie t.j. čítaním odtlačkov prstov (výhodou je, že údaje sa nedajú sfalšovať, úspora nákladov).

Ako to funguje?
Základom každého dochádzkového systému je dochádzkový terminál, ktorý je umiestnený buď na vrátnici alebo na mieste, kde sa zaznamenáva dochádzka zamestnancov. Súčasťou môžu byť turnikety, závory alebo otváracie dvere. Následne každý pracovník k terminálu priloží svoju čipovú kartu, prívesok prípadne priloží svoj prst ak sa jedná o systém snímania odtlačkov prstov.

Údaje z dochádzkového systému môžu byť prenášané rôznymi spôsobmi:

- Permanentné On-line pripojenie
- Off-line, tzv. dočasné pripojenie
- Sieťové Ethernet On-line pripojenie (cez protokol TCP/IP)
- Alebo bezdrôtové Wi-Fi spojenie

Celý systém je spravovaný pomocou špeciálneho softvéru. Na trhu momentálne existuje viacero výrobcov a dodávateľov dochádzkových systémov a každý z nich používa na obsluhu vlastný softvér dodávaný vo viacerých variantách v závislosti od potreby konkrétneho riešenia.